HOMEOPATIE

777 667 947


Nemoc

homeopatie

Nemoc můžeme vnímat jako upozornění, že něco není v pořádku. Připusťme, že máme i další těla než jen fyzické, např. emocionální, mentální, esenciální.... Nemoc často přichází po nějakém emocionálním traumatu (zranění na jiném než v fyzickém těle), který způsobí energetický blok. Tím dochází k oslabení některých částí těla, je jen otázkou času kdy se objeví zdravotní potíže.

Znamená to, že příčinou nemoci není bakterie, vir, zvýšené zatížení, či uklouznutí na schodech, nýbrž oslabení těla z důvodu energetického bloku. Ten vznikl a trvá převážně díky nezpracovanému emocionálnímu traumatu.

Pokud se budeme snažit léčit jen oslabená či zraněná místa na fyzickém těle, budou se naše problémy opakovat či dokonce zhoršovat. Naše tělo se chce vyléčit na všech úrovních a proto pokud jeho upozornění neposloucháme, musí na nás křičet stále hlasitěji = stále závažnějšími upozorněními (nemocmi).

Konstituční a klasická homeopatie je jednou z metod, kde hledáme a léčíme příčiny vzniku problémů.

celistvost.info